Site Loader

Det finns många fördelar med att bli självförsörjande och kunna odla en stor del av din mat själv. Du gör miljön en stor tjänst och du har 100 % koll på vad du stoppar i dig. Dock ligger det så klart en hel del arbete bakom. Vårt hårda vinterklimat i norden gör också att vi inte har så bra förutsättningar för att kunna odla annat än rotfrukter. Men även om du inte kan bli helt självförsörjande kan du köpa mark och komma en bit på vägen.

Skaffa adekvat utrustning

Om du köper en gård med odlingsmarker måste dessa kunna skötas på ett korrekt sätt. Om du inte har rätt maskiner och lyckas skörda går du miste om alla grödor. Se över vilka maskiner du behöver för att kunna sköta om markerna så smidigt som möjligt. Kanske behöver du även en händig atv-kärra så du enkelt kan ta dig fram genom terräng och mellan dina åkrar. Gör en lista på vilka maskiner som behövs till din gård så du kan planera ekonomiskt. Du får räkna med att det blir en del lite dyrare kostnader i starten innan du kommer igång ordentligt.

Vad innebär det egentligen att bli självförsörjande?

Det finns flera aspekter av att bli helt självförsörjande, det räcker inte med att kunna odla din egen mat. Rent teoretiskt måste du även kunna fixa ved och ta hand om dina djur på egen hand. När folk pratar om att de vill bli självförsörjande menar de ofta en av tre olika situationer. Antingen vill de bli ekonomiskt självförsörjande och inte beroende av någon anställning. Ett annat alternativ är det vi tittar på, alltså att kunna producera sin egen mat. Det kan vara allt från ägg och kött till grönsaker. De flesta gör inte detta på grund av ekonomiska skäl utan för klimatet eller andra etiska skäl. Det sista är att man vill vara väl förberedd ifall det sker någon oväntad katastrof som gör att vi inte längre kan handla mat som vi är vana vid. Det kallas också för ”prepping”.

Hur snabbt går det att bli självförsörjande om du har en gård?

Experter säger att du faktiskt kan bli helt självförsörjande på din gård inom två år. Det under förutsättningen att du har odlingsbar mark och kan föda upp dina egna djur. Det går förstås att ta genvägar och få ner tiden om du skulle önska. Det är också enklare att vara självförsörjande en kort tid under sommarmånaderna än hela året. Självfallet tar det också lite tid att utveckla dina kunskaper inom uppfödning och jordbruk.

Post Author: Magnus